Regulamin Promocji "5+1"

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2021 r.
 2. Organizatorem Promocji jest Student East Express sp. z o.o.
   
 3. Imprezy turystyczne objęte Promocją to: wyjazd do Sarandy w dniach 16-28 sierpnia 2021 r. oraz wyjazd do Lloret de Mar w dniach 17-29 września 2021 r., zwane dalej "wyjazdami".
 4. W ramach Promocji, w przypadku zapisania się na jeden wyjazd grupy liczącej 6 osób, ostatnia zapisana osoba otrzymuje zniżkę w wysokości 100% ceny wyjazdu.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapisanie się na wybrany wyjazd wszystkich 6 osób w ciągu jednego dnia kalendarzowego, przesłanie maila na adres biuro@east-express.net z informacją o spełnieniu wymaganych warunków, a także wpłata zaliczki przez 5 osób maksymalnie do dnia 7 lipca 2021 r.
 6. Jedna osoba może skorzystać z Promocji dwukrotnie, jeden raz na każdy z wyjazdów.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu którejkolwiek z osób objętych Promocją, naliczona zniżka zostaje anulowana, chyba że na jej miejsce zostanie wskazana inna osoba, niebędąca wcześniej zapisana na wyjazd.
 8. Okres obowiązywania Promocji może zostać skrócony w przypadku wyczerpania się puli wolnych miejsc na wyjazdach.
 9. Naliczona w ramach Promocji zniżka nie zwalnia z wniesienia w autokarze opłaty klimatycznej w wysokości 50€.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Promocji oraz interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.