top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu www.east-express.net jest Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c. z siedzibą w Warszawie 02-787, ul. Żwirki i Wigury 59/6, NIP 951-24-98-309, REGON 385555171, Kontakt z Administratorem: tel. 660 320 198, email: biuro@east-expres.net. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
bottom of page