top of page

Regulamin Promocji "Wygraj bilet na mecz!"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Student East Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bieżuńska 1/6, 03-578 Warszawa.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obserwowanie profilu Student East Express na portalu Facebook.com.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Zasady ich przetwarzania określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs przeprowadzany jest w dniu 30 listopada 2022 r.
 2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonować w dniu jego przeprowadzania, do godziny 19:59.
 3. Nagrodą w konkursie jest bilet na dowolny domowy mecz reprezentacji Polski rozgrywany w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2024.
 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie uczestnik dokonuje poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na portalu Facebook.com zawierający dokładny wynik meczu Polska-Argentyna rozgrywanego w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022, strzelca oraz minutę zdobycia pierwszej bramki.
 5. Warunkiem koniecznym zwycięstwa w konkursie jest poprawne wytypowanie wyniku meczu.
 6. W przypadku sytuacji, gdy poprawny wynik wytypowany zostanie przez więcej niż jednego uczestnika, o zwycięstwie decyduje poprawne wytypowanie strzelca bramki.
 7. W przypadku sytuacji, gdy poprawny wynik oraz strzelec bramki wytypowane zostaną przez więcej niż jednego uczestnika (lub żaden z uczestników, którzy poprawnie wytypowali wynik meczu nie wytypował poprawnie strzelca bramki), o zwycięstwie decyduje najbliższa poprawnej wytypowana minuta strzelenia bramki.
 8. W przypadku dwóch identycznych typów, o zwycięstwie decyduje wcześniejsza data dodania komentarza.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieujętych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące konkursu, którego dotyczy powyższy regulamin należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na adres biuro@east-express.net
 3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
bottom of page